วันนี้ : 22 พ.ย. 2560, 10:12 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

 (1,2)

-  
สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป
ครั้งที่
Group
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาสอบ
Date/Time
วันสอบ
Course Duration
ค่าสอบ
Course fees
ครั้งที่ 59 21/11/2016 - 18/02/2017 อา. 9.00-12.00 น. 19/02/2017 130 บาท*
ครั้งที่ 60 01/04/2017 - 20/05/2017 อา. 9.00-12.00 น. 21/05/2017 130 บาท*
ครั้งที่ 61 05/06/2017 - 05/08/2017 อา. 9.00-12.00 น. 06/08/2017 130 บาท*
ครั้งที่ 62 04/09/2017 - 11/11/2017 อา. 9.00-12.00 น. 12/11/2017 130 บาท*

สำหรับภาษาอื่นๆ
ครั้งที่
Group
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาสอบ
Date/Time
วันสอบ
Course Duration
ค่าสอบ
Course fees
ติดต่อเจ้าหน้าที่ - - -บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สมัครสอบได้ในราคา 100 บาท 
*** สถาบันภาษาจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการฟังทุก ๆ 3 เดือน
โดยผลสอบจะนำไปเทียบชั้นอบรมสำหรับโครงการฟัง-พูด (Listening/Speaking) และ
โครงการอ่าน-เขียน (Reading/Writing) ซึ่งมี 6 ระดับ ผลสอบสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี
ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการสอบวัดระดับสามารถสมัครเรียนได้ในระดับที่ 1
ส่วนโครงการอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้โดยไม่มีการสอบวัดระดับ
ยกเว้นภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีพื้นฐานความรู้
สามารถขอสอบวัดระดับได้ที่สถาบันภาษาทุกวัน ในเวลาราชการ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 032456