วันนี้ : 20 ก.พ. 2563, 06:40 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

สอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนเรียน

 (1,2)

-  
สำหรับภาษาอังกฤษทั่วไป
ครั้งที่
Group
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาสอบ
Date/Time
วันสอบ
Course Duration
ค่าสอบ
Course fees
ครั้งที่ 2/2563 06/01/2020 - 15/02/2020 อา. 9.00-12.00 น. 16/02/2020 130 บาท*
ครั้งที่ 3/2563 06/04/2020 - 09/05/2020 อา. 9.00-12.00 น. 10/05/2020 130 บาท*
ครั้งที่ 4/2563 06/07/2020 - 08/08/2020 อา. 9.00-12.00 น. 09/08/2020 130 บาท*
ครั้งที่ 1/2564 05/10/2020 - 14/11/2020 อา. 9.00-12.00 น. 15/11/2020 130 บาท*

สำหรับภาษาอื่นๆ
ครั้งที่
Group
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาสอบ
Date/Time
วันสอบ
Course Duration
ค่าสอบ
Course fees
ติดต่อเจ้าหน้าที่ - - -บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
สมัครสอบได้ในราคา 100 บาท 
*** สถาบันภาษาจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการฟังทุก ๆ 3 เดือน
โดยผลสอบจะนำไปเทียบชั้นอบรมสำหรับโครงการฟัง-พูด (Listening/Speaking) และ
โครงการอ่าน-เขียน (Reading/Writing) ซึ่งมี 6 ระดับ ผลสอบสามารถเก็บไว้ได้ 1 ปี
ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการสอบวัดระดับสามารถสมัครเรียนได้ในระดับที่ 1
ส่วนโครงการอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้โดยไม่มีการสอบวัดระดับ
ยกเว้นภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีพื้นฐานความรู้
สามารถขอสอบวัดระดับได้ที่สถาบันภาษาทุกวัน ในเวลาราชการ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 002534