วันนี้ : 4 ก.พ. 2566, 00:53 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
คอร์สภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
Thai for foreigners
20 hours
 (1)
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระดับการเขียนและการอ่านภาษาไทย ในเรื่องของวรรณยุกต์ สระ พยัญชนะ สระผสม ตัวสะกด พยัญชนะควบกล้ำ ศึกษาบทสนทนาใน ชีวิตประจำวัน เช่น การต้อนรับ การ ทักทาย การรับประทานอาหารไทย การซื้อของ การโดยสาร ยานพาหนะชนิดต่างๆ การบอกเวลา การใช้บริการตามสถานที่พักต่างๆ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) เลื่อนไม่มีกำหนด รอประกาศอีกครั้ง Private Class งดการเรียนการสอนทุกโครงการ **
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สเรียนภาษาไทยแบบเร่งรัด
Thai for foreigners
- hours
 (1)
ฝึกอบรมเกี่ยวกับระดับการเขียนและการอ่านภาษาไทย ในเรื่องของวรรณยุกต์ สระ พยัญชนะ สระผสม ตัวสะกด พยัญชนะควบกล้ำ ศึกษาบทสนทนาใน ชีวิตประจำวัน เช่น การต้อนรับ การ ทักทาย การรับประทานอาหารไทย การซื้อของ การโดยสาร ยานพาหนะชนิดต่างๆ การบอกเวลา การใช้บริการตามสถานที่พักต่างๆ  

ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) Private Class **
Level 2 (Lecturer) - - - -
Level 3 (Lecturer)
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 005285