วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:54 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาฝรั่งเศส
คอร์สภาษาฝรั่งเศส
French
36 hours
 (1)
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้โดยเริ่มเรียน ตั้งแต่ระดับที่ 1

ระดับที่ 1 : เรียนพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตัวเอง การพูดเกี่ยวกับอาชีพการงาน ที่อยู่ การทักทาย

ระดับที่ 2 : ฝึกภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทางด้านฟัง พูด เช่น การซื้อของ การบอกเวลา บอกทิศทาง รสนิยม สภาพดินฟ้าอากาศ

ระดับที่ 3 : ฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ อาหารการกิน การท่องเที่ยว การโทรศัพท์ การใช้บริการสาธารณะ ฯลฯ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) - ส. 08.30 - 12.30 น. - 3,100 บาท*
Level 2 (Lecturer) ส. 08.30 - 12.30 น. 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 005268