วันนี้ : 24 ก.ย. 2563, 14:29 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาจีน
คอร์สภาษาจีนกลาง
Mandarin Chinese
36 hours
 (1)
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ มีสอบวัดระดับซึ่งสามารถขอสอบได้ที่สถาบัน ฟรี สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้โดย เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1 สามารถขอรับใบรับรองเมื่อเรียนผ่านในแต่ละระดับและเมื่อเรียนจบหลักสูตรทั้ง (3 ระดับ) จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ระดับที่ 1 : ฝึกออกเสียงโดยใช้สัทอักษรจีน (pinyin) ซึ่งมีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์คล้ายภาษาไทย รู้จักอักษรจีน 4 กลุ่ม (xiang xing zi, zhi shi zi, hui yi zi, xing sheng zi) ศึกษาโครงสร้างตัวอักษรจีน เช่น โครงสร้างของอักษรจีนมีทั้งตัวอักษรจีนที่เป็นโครงสร้างเดี่ยว (dutizi)และตัวอักษรจีนที่มีส่วนประกอบ เช่น (hetizi) และวิธีการ เขียนขีดอักษรจีน พร้อมทั้งฝึกฝนหลักการเขียน ศึกษาระบบไวยากรณ์พื้นฐานจีนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดประโยคพื้นฐาน ในรูปแบบบสนทนาสั้นๆ ได้ เช่น การทักทาย การแนะ นำตัว เองและผู้อื่น การสอบถามราคาและสิ่งของ ศึกษาคำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เช่น สมาชิกในครอบครัว สิ่งของเครื่องใช้ ที่ใช้ประจำ ประมาณ 250 คำ พร้อมทั้งฝึกหลักการอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ร้องเพลงจีน

ระดับที่ 2 : ฝึกการใช้ (pinyin) แต่งประโยคสนทนาสั้น เพิ่มเติมคำศัพท์และประโยกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ศึกษาอักษรจีนต่อจากพื้นฐานภาษาจีน 1 เช่น ความ หมายของส่วนประกอบอักษรจีนที่ใช้บ่อยๆ (chang yong pian pang) และศึกษาคำเดี่ยวและ คำผสม ประมาณ 350 คำ พร้อมทั้งเรียนรู้ความหมายของคำและฝึกหลักการอ่านคำ ศัพท์ พื้นฐาน ศึกษาระบบไวยากรณ์พื้นฐานจีน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนประโยคพื้นฐานได้ เช่น ประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม รวมทั้งสามารถใช้คำศัพท์ที่ เรียนมาแล้วนำมาใช้ในการทักทายได้ละเอียดและยาวขึ้น ร้องเพลงจีนได้มากขึ้น

ระดับที่ 3 : ศึกษาอักษรจีนต่อจากพื้นฐานภาษาจีน 2 เรียนรู้คำศัพท์และประโยกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประมาณ 500 คำ คุ้นเคยในการฟังและโต้ ตอบ เป็นภาษาจีนได้มากขึ้น ฝึกอ่านเรื่องสั้น ขยายความให้เป็นประโยคที่ยาวขึ้น เรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (T. Panadda) 05/08/2020 - 02/10/2020 ส. 13.00 น. - 17.00 น. 03/10/2020 - 19/12/2020 3,100 บาท*
Level 1 (T. Panadda) 05/08/2020 - 03/10/2020 อา. 08.30 - 12.30 น. 04/10/2020 - 13/12/2020 3,100 บาท*
Level 1 (T. Panadda) 05/08/2020 - 01/10/2020 ศ. 18.00 น. -21.00 น. 02/10/2020 - 08/01/2021 3,100 บาท*
Level 2 (T. Wanarat) - อา. 08.30 - 12.30 น. - 3,300 บาท*
Level 2 (T. Panadda) 05/08/2020 - 03/10/2020 อา. 13.00 น. - 17.00 น. 04/10/2020 - 13/12/2020 3,300 บาท*
Level 2 (T. Panadda) - จ.,พ. 18.00 น. -21.00 น. - 3,300 บาท*
Level 3 (T. Wanarat) - อา. 08.30 - 12.30 น. - 3,500 บาท*
Level 3 (T. Panadda) - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,500 บาท*
Level 4 (T. Panadda) 05/08/2020 - 30/10/2020 ส. 08.30 น. - 12.30 น. 31/10/2020 - 09/01/2021 3,700 บาท*
Level 4 (T. Wanarat) เปิดแล้ว!!! อา. 08.30 น. - 12.30 น. 13/09/2020 - 15/11/2020 3,700 บาท*
Level 5 (T. Wanarat) เปิดแล้ว!!! อา. 13.00 น. - 17.00 น. 13/09/2020 - 15/11/2020 3,900 บาท*
Level 6 (T. Panadda) - อ.,พฤ. 18.00 - 21.00 น. - 4,100 บาท*
Level 7 4,300 บาท*
Level 8 4,500 บาท*
Level 9 4,700 บาท*
Level 10 4,900 บาท*
Level 11 5,100 บาท*
Level 12 5,300 บาท*
Private Course (20 hours)
Level HSK 3/2 (T. Panadda) Private - จ./พ. 18.00 น. -21.00 น. - 3,000 บาท*
Level HSK 3 (T. Panadda) Private 10/08/2020 - 05/10/2020 รับจำนวนจำกัด 15 คนเท่านั้น!!! อ.,พฤ. 15.00 น. - 18.00 น. 06/10/2020 - 27/10/2020 3,000 บาท*
Level 7/2 (T. Panadda) Private - อ.,พฤ. 18.00 น. - 21.00 น. - 3,000 บาท*
Level 8/1 (T. Panadda) Private 5 คน - อ.,พฤ. 18.00 น. - 21.00 น. - 3,000 บาท*
Level 9/2 (T. Wanarat) Private - ส. 09.00 น. - 12.00 น. - 3,000 บาท*
Private Chinese for kids (20 hours)
5-8 Years - พุธ/ศุกร์ 16.00น. - 17.30 น. - 3,000 บาท*
- พฤหัสบดี/ศุกร์ 10.00น. - 12.00 น. - 3,000 บาท*
9-11 Years - พฤหัสบดี/ศุกร์ 13.00น. - 15.00 น. - 3,000 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 001119