วันนี้ : 7 ธ.ค. 2562, 18:51 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น
Japanese
36 hours
 (1)
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถ เรียนได้โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1

ระดับที่ 1 : เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้รูปประโยค N1 WA DESU. ฝึกการแนะนำตัวการแสดงสิ่งของ เวลา (วัน, เดือน, ปี) สถานที่อื่นๆ และฝึก ใช้คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ระดับที่ 2 : ฝึกฟังและสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในวงศัพท์ที่สูงขึ้น และศึกษาโครงสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (T. Wakabayashi) 04/10/2019 - 29/11/2019 New!!! ส. 13.00 น. - 17.00 น. 30/11/2019 - 01/02/2020 3,100 บาท*
Level 1 (T. Kittiphot) - อา. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,100 บาท*
Level 2 (T. Kittiphot) - อา. 13.00 น. - 17.00 น. - 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 007472