วันนี้ : 21 ก.ย. 2560, 09:54 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาญี่ปุ่น
คอร์สภาษาญี่ปุ่น
Japanese
36 hours
 (1)
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถ เรียนได้โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1

ระดับที่ 1 : เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นทางด้านฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้รูปประโยค N1 WA DESU. ฝึกการแนะนำตัวการแสดงสิ่งของ เวลา (วัน, เดือน, ปี) สถานที่อื่นๆ และฝึก ใช้คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ระดับที่ 2 : ฝึกฟังและสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ในวงศัพท์ที่สูงขึ้น และศึกษาโครงสร้างรูปประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Wakabayashi) - ส. 13.00น. - 17.00น. - 3,100 บาท*
Level 1 (Lecturer) 29/08/2017 - 07/10/2017 อา.13.00-17.00 น. 08/10/2017 - 03/12/2017 3,100 บาท*
Level 2 (Kittipot) 25/08/2017 - 30/09/2017 อา. 08.30น. - 12.30น. 01/10/2017 - 26/11/2017 3,300 บาท*
Level 2 (Lecturer) - อา.13.00-17.00 น. - 3,300 บาท*
Level 3 (Lecturer) - ส. 08.30น. - 12.30น. - 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 009094