วันนี้ : 21 ก.ย. 2560, 09:58 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาเกาหลี
คอร์สภาษาเกาหลี
Korean
36 hours
 (1)
ภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้อักขระ การออกเสียง ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี วิธีเขียน การประสมคำ ฝึกสนทนาการใช้ประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1 ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีสามารถขอทดสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ที่สถาบัน ฟรี  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (T. CHANONT) - ส. 08.30-12.30 น. - 3,100 บาท*
Level 1 (T. BOONMA) 28/06/2017 - 30/09/2017 อา. 08.30น. - 12.30น. 01/10/2017 - 26/11/2017 3,100 บาท*
Level 2 (T. CHANONT) 28/06/2017 - 22/09/2017 ส. 08.30น. - 12.30น. 23/09/2017 - 18/11/2017 3,300 บาท*
Level 2 (T. -) 28/06/2017 - 22/09/2017 อา. 08.30น. - 12.30น. 24/09/2017 - 19/11/2017
Level 3 (T. CHANONT) อา. 08.30น. - 12.30น. - 3,500 บาท*
Private (5 คน) TOPIK1-2 (T. CHANONT) 29/08/2017 - 30/09/2017 อา. 13.00น. - 17.00น. 01/10/2017 - 29/10/2017 4,400 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 009104