วันนี้ : 24 ก.ย. 2563, 14:51 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาเกาหลี
คอร์สภาษาเกาหลี
Korean
36 hours
 (1)
ภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้อักขระ การออกเสียง ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี วิธีเขียน การประสมคำ ฝึกสนทนาการใช้ประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1 ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีสามารถขอทดสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ที่สถาบัน ฟรี  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (T. CHANONT) 16/08/2020 - 02/10/2020 ส. 08.30 น. - 12.30 น. 03/10/2020 - 19/12/2020 3,100 บาท*
Level 2 (T. CHANONT) 16/07/2020 - 03/10/2020 อา. 13.00 น. - 17.00 น. 04/10/2020 - 20/12/2020 3,300 บาท*
Level 3 (T. CHANONT) - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,500 บาท*
Level 4 (T. CHANONT) - อา. 13.00 น. - 17.00 น. - 3,700 บาท*
Private Course (20 hours)
Level 3/2 (T. Chanont) Private - อา. 10.30 น. - 12.30 น. - 3,000 บาท*
Level 4/1 (T. Chanont) Private - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,000 บาท*
Level 5/2 (T. Chanont) Private 6 คน - อา. 10.30 น. - 12.30 น. - 4,000 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 001126