วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:02 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาเกาหลี
คอร์สภาษาเกาหลี
Korean
36 hours
 (1)
ภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้อักขระ การออกเสียง ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี วิธีเขียน การประสมคำ ฝึกสนทนาการใช้ประโยคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานสามารถเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับที่ 1 ส่วนผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีสามารถขอทดสอบวัดระดับก่อนเรียนได้ที่สถาบัน ฟรี  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) รับสมัครโดยการโอนเงินวันนี้ - 16/02/2023 อา. 08.30 น. - 12.30 น. 19/02/2023 - 23/04/2023 3,100 บาท*
Level 2 เรียนออนไซต์ (On-Site Course) - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,300 บาท*
Level 3 - ส. 08.30 น. - 12.30 น. - 3,500 บาท*
Level 4 - อา. 13.00 น. - 17.00 น. - 3,700 บาท*
Private Course (20 hours)
เตรียมสอบ TOPIC 1-2 (รับจำนวน 8 คน) รับสมัครโดยการโอนเงินวันนี้ - ส. 09.00 น. - 12.00 น. - 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 005248