วันนี้ : 24 ก.ย. 2563, 15:10 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
20 hours
 (1)
ฝึกอบรมความเข้าใจในการอ่าน ฟัง และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โครงสร้างประโยค เหมาะสำหรับผู้ที่จะสอบเข้าทำงาน สอบเลื่อนระดับเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง พร้อมฝึกทำตัวอย่างข้อสอบ 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Room 1 (T. ) รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 03/10/2020 อา. 13.00น. - 17.00น. 04/10/2020 - 15/11/2020 2,600 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 1000 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
48 hours
 (2)
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนในระดับสูง และฝึกการทำข้อสอบ TOEFL ปีต่างๆ 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Room 1 (Lecturer) - ส. 13.00น. - 17.00น. - 4,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 500 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 1000 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้เตรียมสอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
36 hours
 (3)
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการอ่านในระดับสูงในสาขาต่างๆ เช่น สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาในเรื่องไวยากรณ์ ฝึกการฟังเพื่อความเข้าใจ ฝึกทำข้อสอบ รายละเอียดและกำหนดการเรื่องการสอบปริญญาโทติดตามได้ที่ www.grad.ru.ac.th 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Room 1 (Lecturer) - - - 3,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร-กฎระเบียบ 
  Top...     
Visitor : 000610