วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:04 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
คอร์สภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย
English for Law Course
36 hours
 (1)
ฝึกอบรมคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในบริบทเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การกระทำความผิดแบบต่างๆ โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจฟัง พูด และเขียน 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) - - - 4,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร 
คอร์สภาษาอังกฤษด้านการแปลเพื่ออาชีพ
Professional Translation Course
20 hours
 (2)
ฝึกอบรมทฤษฎีการแปล ความสำคัญของอาชีพ นักแปล เทคนิคการแปลงานเชิงสารคดี วิชาการ บันเทิงคดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ มีการ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามความสนใจ 
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (Lecturer) - - - 4,500 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร 
คอร์สภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
20 hours
 (3)
เป็นการฝึกพูดเพื่อแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น การแลก เปลี่ยนนามบัตร และหมายเลขโทรศัพท์ แนะนำบริษัท สถานที่ตั้งของโรงงาน แนะนำผลิตภัณฑ์ การบอกเวลา การจัดเวลาและกำหนดการทำงาน การรับโทรศัพท์ ตอบโทรศัพท์ และขอข้อมูลการ รับคำสั่งซื้อ การรับฟังสิ่งที่ต้องการของลูกค้า การขอโทษ การจองโรงแรม การถามทาง การนัดหมาย การเล่าเรื่องราวความเป็นมาของบริษัท ฯลฯ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
Level 1 (T. ) - อา. 08.30 - 12.30น. - 2,600 บาท*
Level 2 (T. ) - อา. 13.00 - 17.00น. - 2,600 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร 
คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Job
36 hours
 (4)
เป็นการฝึกพูดเพื่อทักษะในด้านการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งานและการทำงาน เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ระดับ
Level
ช่วงเวลารับสมัคร
Application Period
วัน-เวลาที่เรียน
Date/Time
ช่วงเวลาเรียน
Course Duration
ค่าอบรม
Course fees
(Lecturer 1 ) - ส. 08.30-12.30 น. - 3,100 บาท*
พิเศษ! นักศึกษา ม.รามทุกชั้นปีและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
รับส่วนลดจากราคาปกติ 300 บาททุกระดับ 
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าเอกสารประกอบการเรียนไม่เกิน 500 บาท
  ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  รายละเอียดการสมัคร 
  Top...     
Visitor : 024623