วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:14 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
ตรวจผลสอบ
ชื่อ-นามสุล :
* กรอก ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง (ตัวอย่าง : MR.RAM RAKRAM)
ผลการค้นหาเกี่ยวกับผลสอบ

RESULT
S = ผ่าน
U = ไม่ผ่าน ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
U* = เข้าเรียนไม่ครบ 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด (ขาดเกิน 3 ครั้ง)

TYPE
P = บุคคลทั่วไป
RU = นักศึกษาหรือบุคลากร ม.รามคำแหง

หมายเหตุ : สามารถเก็บผลสอบไว้ได้ 1 ปี ผู้ที่สอบผ่านและไม่สะดวกลงทะเบียนเรียนรอบนี้ สามารถลงทะเบียนเรียนรอบต่อไปได้ ตรวจผลสอบได้

  Top...     
Visitor : 005252