วันนี้ : 26 ส.ค. 2562, 09:33 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
Knowledge management ( การจัดการความรู้)

คู่มือข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ข้อสอบมาตรฐานภาษาต่าง ๆ เพื่อการทำงานและศึกษาต่อ
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับวิทยากรชาวต่างประเทศ
คู่มือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเบื้องต้น
จรรยาบรรณ สถาบันภาษา
คู่มือการให้บริการการแปลและตรวจแก้ไข บทคัดย่อ (Abstract) และการแปลบทความ


  Top...     
Visitor : 111387