วันนี้ : 3 ก.พ. 2566, 23:31 น.
ปฏิทินการใช้ห้องอบรม
Share on Facebook
Knowledge management ( การจัดการความรู้)

คู่มือข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ข้อสอบมาตรฐานภาษาต่าง ๆ เพื่อการทำงานและศึกษาต่อ
คู่มือการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับวิทยากรชาวต่างประเทศ
คู่มือการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเบื้องต้น
จรรยาบรรณ สถาบันภาษา
คู่มือการให้บริการการแปลและตรวจแก้ไข บทคัดย่อ (Abstract) และการแปลบทความ
คู่มือการการบริหารจัดการสถาบันภาษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
การบริหารจัดการงานสถาบันภาษาผ่านระบบออนไลน์


  Top...     
Visitor : 111387